همانطور که می دانید جوانه گندم به خودی خود روغن ندارد و باید بر پایه روغن دیگری مانند روغن زیتون و روغن کنجد فراوری شده و مواد موثر و مورد نیاز آن به وسیله روغن پایه بیرون کشیده شود. حال در طی فرایند تولید اولا میزان استفاده جوانه برای یک لیتر روغن و دوما کیفیت […]

ادامه مطلب >