برای تولید روغن های گیاهی پایه ای مانند روغن جوانه گندم روش های گوناگونی ابداع گردیده مانند روش بن ماری سه روزه و یا بن ماری بیست روزه، روش کنسروی شش ساعته، روش گذاشتن در یخچال و روش چهل روزه. از دید تجاری روش های با مدت زمان کم مورد توجه می باشد ولی از […]

ادامه مطلب >